O NAS
OFERTA
PORTFOLIO
DZIAŁANIA
PRACA
POBIERZ
KONTAKT
O NAS
 
Pracownia projektowa Landshape została założona w 2008 r. przez architekt krajobrazu Magdalenę Kazulo-Kleyff. Od tego czasu wykonaliśmy wiele opracowań i projektów z zakresu architektury krajobrazu i ochrony środowiska.

Na swoim koncie mamy liczne projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze z zakresu architektury krajobrazu dla obiektów publicznych i projekty ogrodów inwestorów prywatnych. W zależności od specyfiki projektu, działamy w interdyscyplinarnych zespołach lub zarządzamy całym procesem inwestycyjnym i koordynujemy prace pozostałych branż projektowych.  

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy doradzamy naszym Klientom i przeprowadzamy ich przez proces inwestycyjny, zarządzając nim, począwszy od projektowania, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych, koordynacji branż projektowych, na nadzorach autorskich/inwestorskich skończywszy podczas realizacji inwestycji.
 
Naszym nadrzędnym celem jest kształtowanie oryginalnych i niepowtarzalnych przestrzeni, o wysokich walorach użytkowych i estetycznych, odpowiadających indywidualnym oczekiwaniom Inwestorów i przyszłych użytkowników.
 
  
Chcemy to osiągnąć poprzez poznanie potrzeb Klientów i kreatywny przekaz idei projektowanego terenu zieleni w odpowiadającej jej formie.


Magdalena Kazulo-Kleyff działa w zawodzie od 1998 r.
Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni NOT/SITO Nr 143/2004, należy do Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP), do Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. 

Jest współzałożycielką
Grupy w sqładzie – grupy twórczej, która od 2001 r. działa plastycznie w krajobrazie poprzez instalacje i akcje artystyczne. W ramach Grupy realizuje również konkursy na zagospodarowanie terenów publicznych, zapraszając do udziału w nich innych twórców. 
O NASOFERTAPORTFOLIODZIAŁANIAPRACAPOBIERZKONTAKT